Round Table: Polarization in Dutch Society

SHARE
WhatsApp Image 2023 02 21 at 18 v2.10.14

Hoe zien leden van religieuze gemeenschappen polarisatie in de Nederlandse samenleving? En hoe kan beleid om polarisatie tegen te gaan effectiever en rechtvaardiger zijn? Betekent een seculiere staat dat er binnen de overheid geen ruimte is voor religieuze kennis?

Dit zijn een aantal vragen die vorige week besproken zijn in de ronde tafel - Polarisatie in Nederland; actieonderzoek met Nederlandse religieuze leiders en gelovigen. Dit gesprek werd gevoerd naar aanleiding van het participatief actieonderzoek uitgevoerd door HSC binnen het PARTICIPATION H2020 programma. Het onderzoek, dat parallel plaatsvond in België, Italië en Nederland, biedt inzicht in de percepties en ervaringen van diverse religieuze leiders en gemeenschappen in onze samenleving op het gebied van polarisatie en radicalisering en biedt handvatten voor preventie.

Aanwezigen waren deelnemers van het onderzoek, leiders en leden van diverse religieuze gemeenschappen, ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nationale Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, en onderzoekers. De unieke aspecten van dit participatief actieonderzoek en de scherpe aanbevelingen die voortvloeiden werden gepresenteerd.

Meer informatie. 

 

--//--

A round table event was held to discuss polarization in Dutch society. Members and leaders of religious communities, officials, and researchers gathered to discuss effective policies based on participatory action research conducted by HSC in the PARTICIPATION programme.